Dru yoga   
Love. Every. Moment

Voorwaarden blokkensysteem 

Yoga met Paula werkt met een blokkensysteem, proefles, online les en (duo)privélessen. Het actuele aanbod is terug te vinden op de website.

 • Een jaar wordt verdeeld in 4 blokken. 
 • Dit is exclusief ziekte* en vakanties van de docent. *Bij ziekte van de docent geldt niet een reeds afgemelde les of inhaal les. 
 • Je hebt gegarandeerd een vaste plek in je gewenste lesuur.
 • Betaling vindt plaats aan het begin van een blok. Dit gaat middels een factuur die naar je email of via app wordt verstuurd. 
 • Stroom je later in, dan worden de lessen na ratio berekend. 
 • Je krijgt toegang tot alle online lessen, losse meditaties en ontspanningen.  Dit gaat met een persoonlijke inlog. 
 • Met betrekking tot bescherming van de privacy, mogen de online lessen niet worden gedeeld met anderen.
 • Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gebruik is gemaakt van de yogalessen. 
 • Het advies is om elke week deel te nemen aan de les. Het kan gebeuren dat je bent verhinderd. Je kan gebruik maken van een online les of plan een inhaalles.  
 • Afgemelde les kan op een ander moment als extra les worden ingehaald. (indien plek)
 • Op feestdagen wordt er geen les gegeven. Tijdens vakanties is er beperkt les. Daarover wordt je tijdig geïnformeerd. Lees verder: vakanties   
 • Yoga met Paula behoudt zich het recht om tussentijdse wijziging door te voeren zoals bijvoorbeeld tariefswijziging ten gevolge van veranderende wetgeving, openingstijden, lestijden etc.            

Losse les:

 • Wil je niet elke week lessen? Dan kan je je aanmelden (via app of mail) voor een losse les. (Indien plek) 


Lees verder:  Voorwaarden en adviezen t.b.v. een zorgvuldige yogabeoefening